"Avaz-roto press" - Tešanjska 24a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Redakcija Dnevnog avaza: Tel.: +387 33 281 393, E-mail: [email protected]

Sportska redakcija: Tel.: +387 33 281 418, E-mail: [email protected]

Web redakcija: Tel.: +387 33 281 360, E-mail: [email protected]

Redakcija rtv extra i priloga panorama: Tel.: +387 33 281 421, E-mail: [email protected]

Redakcija crne hronike: Tel.: +387 33 281 413, E-mail: [email protected]

Redakcija sarajevske hronike: Tel.: +387 33 281 419, E-mail: [email protected]

Plasman i prodaja: Tel.: +387 33 281 364, 

Marketing: Tel.: +387 33 281 356, E-mail: [email protected]

Oglasna: Tel.: +387 33 281 717, E-mail: [email protected]