1
SKANDAL
2
RADNA SNAGA
3
PODSJEĆANJE
4
AKCIJA
5
ISTRAGA
6
TUGA